Alle prijzen zijn geheel belangeloos aangeboden door de genoemde bedrijven

VOORWAARDEN:

Een prijs wordt door de organisatie van de Eendjesrace Vlissingen ter beschikking gesteld conform de status waarin deze bij het moment van terbeschikkingstelling verkeert. Voor eventuele zichtbare of onzichtbare gebreken of enige andere schade aan een prijs is de organisatie van de Eendjesrace Vlissingen niet aansprakelijk. Een te winnen prijs is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Een prijs is evenmin inwisselbaar voor geld, goederen en/of diensten. Loten kunnen tot 1 december 2016 worden ingeleverd, daarna valt het recht tot het innen van prijzen.